Pravidla

 1. Startují čtyřčlenné týmy. Hlavní kategorie – OPEN, AKADEMICI.
 2. Členové jednotlivých týmů absolvují celý závod společně jako postupový orientační závod vyznačený v mapě jednotlivými kontrolními body.
 3. Kontrolní body budou v terénu vyznačeny lampióny s kleštěmi pro OB.
 4. Tým označí kontrolu do společné karty.
 5. V případě ztráty lampiónu tým zavěsí fáborek nebo pořídí fotografii z daného místa.
 6. Týmy závodí v zásadách duchu fair play.
 7. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nemá odpovědnost za jejich zdraví a život (na prezentaci podepíší závodníci prohlášení).
 8. Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc v případě, že soupeř je v ohrožení života či zdraví.
 9. Závodníci startují s viditelně umístěnými startovními čísly po celou dobu závodu.
 10. Závodníci startují po celou dobu závodu s povinným vybavením pro dané etapy.
 11. Organizátor může kdykoli během závodu zastavit tým za účelem kontroly povinného vybavení.
 12. Organizátor si vymezuje možnost změny na trati, či změnu časových limitů, pokud by okolnosti vážně narušily průběh závodu.
 13. Je zakázáno použití jakékoli cizí pomoci během závodu.
 14. Je zakázáno používat GPS a zařízení pro noční vidění.
 15. V celé oblasti závodu je zakázáno rozdělávání ohňů, pokud není tým v ohrožení zdraví nebo života. V oblasti závodu je rovněž zakázáno odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa.
 16. Porušení jakéhokoliv pravidla vede k časové penalizaci nebo diskvalifikaci, v závislosti na závažnosti přestupku.
 17. Všechny kontroly a vložené disciplíny jsou povinné. Pokud tým vynechá část trati, nebo nesplní limit, je veden zkrácenou tratí. Je hodnocen až za všemi týmy, které splní celou trať. Rozhodující je místo prvního zkrácení.
 18. Limity závodu jsou uvedené v popisu trati, časový limit 75 hodin je pouze orientační.
 19. Za každou chybějící součást povinné výbavy zjištěné organizátorem na trati je penalizace 20 minut, kterou si tým odpyká hned na místě.
 20. Na všech kontrolách musejí být všichni členové týmu, kolo není podmínkou.

Rezignace v závodě

 1. Pokud jakýkoliv člen týmu nebude schopen pokračovat dále v závodu, povede to k diskvalifikaci týmu, ve výjimečných případech může požádat o odvoz pořadatelem do nejbližšího depa (až bude časově možné).
 2. Tým může pokračovat v závodě mimo soutěž v minimálním počtu dvou lidí, ale již bez možnosti odvozu pořadatelem.
 3. Pokud se tým rozhodne nepokračovat v závodě, je povinen to co nejdříve oznámit organizátorům.
 4. V případě ohrožení života si organizátor vymezuje možnost zastavit tým v průběhu závodu nebo jeho činnost v závodu ukončit.

Materiál a občerstvení na trati

 1. Závodníci mohou využít k občerstvení a doplnění zásob místních obchodů a restaurací.
 2. Organizátor nezajišťuje občerstvení na trati.
 3. Závodníci si mohou připravit potřebný materiál a zásoby jídla pro dané etapy ve svých stanech, chatkách a autech v centru závodu.
 4. Materiál do depa 2 (TA2) závodníci odevzdají ve čtvrtek 25. 8. 2022 do 7:30 hod na vyznačené místo. Maximálně 2 tašky o celkovém objemu 100 litrů.