Pravidla MINI

 1. Startují dvoučlenné týmy v kategoriích MIX, kde musí být alespoň jedna žena a MM, dva muži. Kategorie ZZ bude otevřena v případě účasti min. 3 dvojic žen.
 2. Členové jednotlivých týmů absolvují celý závod společně jako postupový orientační závod vyznačený v mapě jednotlivými kontrolními body.
 3. Kontrolní body budou v terénu vyznačeny lampióny s kleštěmi pro OB.
 4. Tým si razí příslušnou kontrolu do příslušného políčka svého závodního průkazu.
 5. V případě ztráty lampiónu tým zavěsí fáborek nebo pořídí fotografii z daného místa.
 6. Týmy závodí v zásadách duchu fair play.
 7. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nemá odpovědnost za jejich zdraví a život (na prezentaci podepíší závodníci prohlášení).
 8. Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc v případě, že soupeř je v ohrožení života či zdraví.
 9. Závodníci startují s viditelně umístěnými startovními čísly po celou dobu závodu.
 10. Závodníci startují po celou dobu závodu s povinným vybavením pro dané etapy.
 11. Organizátor může kdykoli během závodu zastavit tým za účelem kontroly povinného vybavení.
 12. Organizátor si vymezuje možnost změny na trati, či změnu časových limitů, pokud by okolnosti vážně narušily průběh závodu.
 13. Je zakázáno použití jakékoli cizí pomoci během závodu.
 14. Je zakázáno používat GPS a zařízení pro noční vidění.
 15. V celé oblasti závodu je zakázáno rozdělávání ohňů, pokud není tým v ohrožení zdraví nebo života. V oblasti závodu je rovněž zakázáno odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa.
 16. Porušení jakéhokoliv pravidla vede k časové penalizaci nebo diskvalifikaci, v závislosti na závažnosti přestupku.
 17. Týmy, které nesplní povinné stanoviště, budou zařazeny až za všechny týmy, které jej splní. O pořadí v závodě rozhoduje počet kontrol a pak teprve dosažený čas. Kontroly se ale musí brát v povinném pořadí, takže pro případně vynechanou kontrolu už se tým nemůže vrátit.
 18. Celkový limit závodu je v sobotu 27. 8. 2022 v 16:00. Za každých započatých 15 min. nad limit bude týmu odečtena jedna kontrola.
 19. Za každou chybějící součást povinné výbavy zjištěné organizátorem na trati je penalizace 20 minut, kterou si tým odpyká hned na místě.
 20. Na všech kontrolách musejí být oba členové týmu, kolo není podmínkou.

Rezignace v závodě

 1. Pokud jakýkoliv člen týmu nebude schopen pokračovat dále v závodu, povede to k diskvalifikaci týmu
 2. Pokud se tým rozhodne nepokračovat v závodě, je povinen to co nejdříve oznámit organizátorům.
 3. V případě ohrožení života si organizátor vymezuje možnost zastavit tým v průběhu závodu nebo jeho činnost v závodu ukončit.

Materiál a občerstvení na trati

 1. Závodníci mohou využít k občerstvení a doplnění zásob místních obchodů a restaurací.
 2. Organizátor nezajišťuje občerstvení na trati.
 3. Závodníci si mohou připravit potřebný materiál a zásoby jídla pro dané etapy ve svých stanech, chatkách a autech v centru závodu.
 4. !!!! Cílová kontrola v etapě se počítá jen tehdy, když tým orazí alespoň jednu kontrolu dané etapy!! Tj. nelze orazit stejnou kontrolu 2x, jako startovní a cílovou.